Je kan er niet omheen: elektrische mobiliteit begint zijn stempel te drukken op onze veranderende mindset over verplaatsing, brandstof en ecologie. Daar waar we amper 10 jaar geleden nauwelijks spraken over zuiver elektrische verplaatsingen (auto, fiets, bromfiets, step), maken we in het tweede decennium van de 21ste eeuw belangrijke sprongen in die richting. 


De gemeente Bonheiden heeft dan ook altijd een voortrekkersrol willen opnemen wat elektrische verplaatsing betreft: het succesvol organiseren van een deelwagenproject met uitsluitend elektrische wagens, het versneld uitrollen van laadinfrastructuur, het plaatsen van bidirectionele laadtechnologie om de wagen ook als energiebuffer te kunnen gebruiken. Tal van initiatieven en lokale ondernemingen zijn volop bezig met die ommeslag zodat de gemeente die voortrekkersrol kan blijven behouden en andere gemeenten en bewoners kan inspireren om elektrische mobiliteit mainstream te maken. 

Beevee (Bonheidens E(e)lektrische Voertuigen-Event) is net daarom in het leven geroepen, een event om te inspireren en te proeven, proeven van wat elektrische mobiliteit inhoudt, maar ook van talrijke initiatieven die de circulaire economie een duw in de rug geven. Groene verplaatsing en een groenere economie worden immers belangrijke pijlers de komende jaren.


Ontdek er meer over op dit nagelnieuwe event dat de gemeente samen met lokale ondernemingen organiseert:

  • ontdek enkele automerken die inzetten op elektrische wagens en maak meteen een proefrit zodat je kan vergelijken
  • maak kennis met elektrische bromfietsen en fietsen als waardige alternatieven voor je dagdagelijkse verplaatsingen
  • ontdek welke laadinfrastructuur er zoal op de markt is en hoe die integraal deel kan uitmaken van je woning
  • maak kennis met specifieke ondersteunende diensten voor laden 
  • laat je fietsbatterij uitlezen en verneem hoeveel capaciteit ze nog heeft
  • verneem welke energieco√∂peraties in onze regio stroom delen via gedeelde zonnedaken en talloze andere initiatieven
  • geniet van een fair trade hapje en drankje