16/06.

Panelgesprek 20 - 21 u.

Bevraag de sector en de overheid

Vragen over de elektrificatie, waar we met de overheid staan, de toekomst, bezorgdheden over fiscaliteit? Minister Lydia Peeters, Voorzitter van EV Belgium Jochen De Smet en Transitiemanager van de Vlaamse overheid Stéphane Jacobs beantwoorden en bespreken ze graag.

Onderwerpen die ertoe doen.

17/06.

Rijkgevulde dag

LEZINGEN/PROGRAMMA

Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken


Minister Peeters is een minister met een missie: zorgen voor een vlot, veilig en duurzaam verkeer voor alle weggebruikers. Hierbij zet ze in op een mental én modal shift van de (vracht)wagen naar alternatieve vervoersmiddelen, een betere verkeersdoorstroming en ontsluiting, kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur en last but not least op verkeersveiligheid als topprioriteit. De minister maakt er werk van om laadinfrastructuur in Vlaanderen versneld uit te rollen om een antwoord te bieden op de e-mobiliteit die nu is ingezet. Waar Vlaanderen met elektrische mobiliteit naartoe gaat de komende jaren? Zij weet het antwoord. 


Panelgesprek B2B 16 juni.


prof. dr. Johan Stiens, VUB

Johan Stiens is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit ingenieurswetenschappen. Hij is diensthoofd van de vakgroep Electronica en Informatica. Professioneel situeren zijn hoofdactiviteiten zich in het domein van de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën voor een heel diverse set van sectoren: geneeskunde, industrie (farma, voeding,...), bouwsector, etc. Hij is lid van nationale, Europese en mondiale organisaties in zijn vakdomein. Bij de selectie van de sensortoepassingen staan duurzaamheid en biodiversiteit in de brede zin van het woord steeds centraal. Naast zijn professionele activiteit is zijn grote passie het ontrafelen van globale verbanden, een helikoptervisie op de data van de wereld, mijn thuis. Hoe worden we wereldburger zodat we bekommerd zijn voor de toekomst van deze aarde, waarvan er slechts één voorhanden is.


Klimaatverandering in een historisch, mondiaal en antropogeen perspectief


In deze korte introductie bekijken we de huidige klimaatverandering op een grotere tijdschaal en over de verschillende regio’s van de wereld. We belichten enkele verbanden met de wereldbevolkingsgroei, de lokale en mondiale economische activiteit waarbij energieverbruik steeds centraal staat. We ronden af met een blik op de toekomst in het domein van de energiebronnen en de automobieltransities.


17 juni, tijdstip te bevestigen


Jochen De Smet, voorzitter EV Belgium

Energie en mobiliteit lijken zowel in achtergrond als het carrièrepad een rode draad te vormen in Jochens activiteiten. Als pleitbezorger van elektrische mobiliteit hoeft het niet echt te verwonderen dat hij in 2021 werd verkozen tot voorzitter van EV Belgium, de jonge sectorfederatie die meer dan 100 bedrijven in de sector en EV-rijders in het algemeen vertegenwoordigt. Jochens kennis en inzichten reiken ver en wordt dan ook vaak geconsulteerd. We zijn dan ook blij dat hij op de netwerkavond die inzichten en kennis met ons wil delen.
Panelgesprek B2B 16 juni.

Virginie Versavel, CEO Circulife

Met een indrukwekkend internationaal palmares in supply chain en een duidelijk helikopterzicht op wat er gebeurt met goederen en hun levenscyclus op globaal niveau, weet Virginie Versavel uit Bonheiden als geen ander dat we echt wel op een andere manier moeten consumeren. Door goederen te hergebruiken of een tweede leven te geven, verminderen we de druk op onze planeet en kunnen we haar de nodige zuurstof geven om op adem te komen. Maar dat vraagt om een nieuwe mindset, het masseren van de geesten en het betrekken van iedereen, ook bedrijven. 

Enter Circulife, haar bedrijf dat recent geboren werd en een eco-sociale impact wil creëren die bedrijf en eindconsument overstijgt.

Onderwerp wordt nog bevestigdEen kantoorgebouw zetten heeft impact op CO2 en milieu. Stel je dan eens voor hoeveel uitstoot en impact er gegenereerd wordt tijdens de levensduur van dat gebouw, door alles wat erin geplaatst en vervangen wordt om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Die impact is minstens even groot. Als feit, maar ook als kans op verbetering. Virginie toont aan hoe CIRCULIFE transparantie en samenwerking in een waardeketen creëert en hoe een verlengde levensduur van die inboedel een positieve impact heeft lokaal. Als werkgever, als fabrikant, distributeur, hersteller of als werknemer actief of met pensioen; we zijn tenslotte allen ook consumenten die hun steentje kunnen bijdragen aan de lokale economie, als deel van die waardeketen. Kom naar de voordracht en ontdek hoe we dit samen kunnen realiseren.Stéphane Jacobs, Transition Manager Clean Power for Transport

Zoek Stéphane even op en je merkt meteen dat hij een ondernemer in hart en nieren is. Op zijn palmares staan onder andere 4411, Be-mobile, Monizze en heel wat andere diensten of bedrijven die innovatie niet uit de weg stonden of staan, integendeel. Het is dat ook wat hem volgens ons aanspreekt, de tanden kunnen zetten in innovatie en de weg voorwaarts. Hij is daarenboven ook een echte pionier en reed als een van de eerste in België met een Tesla rond. Sindsdien is hij fan en zet hij zijn kennis en inzichten in om te verbinden, te luisteren en te zien. Hij ziet de toekomst heel duidelijk. Een ideale gesprekspartner dus.


Panelgesprek B2B 16 juni

Tim Briers, zaakvoerder Watt's Next

De Bonheidense ondernemer Tim Briers houdt van uitdagingen. Na een zelfstandige carrière als vertaler, dj, fotograaf en copywriter, kwam hij via zijn werk en zijn eerste elektrische wagen in 2014 in contact met de EV-wereld. Als copywriter begon hij voor de sector te schrijven en ontpopte zich gaandeweg tot consultant elektrische mobiliteit. Na het kopen van een bidirectionele wagen in 2019 en het ontbreken van enig initiatief op de Belgische markt om ondersteunende laadtechnologie mogelijk te maken, nam hij het heft zelf in handen en lanceerde hij Watt's Next. Sinds 2020 heeft het bedrijf alles in het werk gesteld om de laadtechnologie te kunnen lanceren en met succes, want in 2022 werd het eerste laadpunt gehomologeerd. Voorts zet het bedrijf zich hard in op verkoop en installatie van andere laadtechnologievormen, energie- en opslagoplossingen thuis en het uitwerken van laad- en energieprojecten op maat van bedrijf, werknemer en particulier. Sinds 2023 heeft het bedrijf een eigen winkel en showroom in hartje Bonheiden.

Bidirectionele laadtechnologie: de vooravond van een nieuwe kijk op energie en opslag


Sinds Fukushima is bidirectionele laadtechnologie een must in Japan. In Europa heeft het uitrollen van de technologie wat langer geduurd omdat de markt hier moest rijpen. Maar wat is bidirectionele laadtechnologie nu net? Hoe kan je je wagen inzetten als thuisbatterij, kan je de volgende dag nog rijden en kan ik er ook iets aan verdienen? Tim licht het op een toegankelijke manier toe en geeft ook een blik op het komende jaar en wat er allemaal op de markt gaat komen. Niet alleen de EV-markt breekt open, ook de bidirectionele.Ronny Ruyters, energiespecialist Watt's Next

Ronny Ruyters heeft een rijkgevulde rugzak, van IT naar diverse avondopleidingen over energie en energiecertificatie van woningen. Zijn professionele traject bracht hem tot bij Watt's Next, waar hij klanten begeleidt met het uitwerken van energieoplossingen thuis, energiebesparingsmaatregelen en het op maat uitwerken van de beste laadinfrastructuur die met hernieuwbare energie kan omgaan. Hij zet graag zijn tanden in specifieke dossiers zoals bijvoorbeeld het capaciteitstarief en weet dat op een hapbare manier toe te lichten op workshops en lezingen. 

Het capaciteitstarief: verbannen of omarmen?

Er is al veel geschreven en gezegd over het beruchte capaciteitstarief dat sinds dit jaar van kracht is. Er was vooral kritiek te horen en heel wat bezorgdheid. Maar is dat terecht, is het capaciteitstarief een slechte zaak voor de analoge en slimme meter of zijn er toch voordelen aan gekoppeld?

Ronny legt het kristalhelder uit met concrete voorbeelden en simulaties. Zorgen je wagen, inductievuur of warmtepomp echt voor gigantische en dure pieken of werkt het capaciteitstarief toch op een andere manier? Kom luisteren naar deze boeiende sessie!